У 1972 році м. Бровари стало містом обласного підпорядкування. Рішенням Броварського міськвиконкому від 10.01.1972 року за № 19 було створено відділ освіти. З 1972 по 1975 р.р. його очолював Петро Васильович Хоптій. За його ініціативою було створено Раду по народній освіті з представників освітян та громадськості міста. З 1975 по 1983 р.р. керівником відділу освіти став Павло Панасович Білокінь. Він ініціював створення при відділові освіти методичного кабінету. Першою його очільницею була Ольга Харитонівна Сахно. Пізніше завідували методкабінетом Генріх Іванович Бобрукевич, Віра Павлівна Ярошенко. З 1983 по 1994 роки відділ освіти очолив Василь Миколайович Троценко, а завідувачкою методичного кабінету було призначено Людмилу Миколаївну Василенко, яка очолювала цю структуру до 2011 року. Саме з ініціативи цих керівників почався новаторський пошук педагогів міста. Широко впроваджувалось у навчальний процес диференційоване навчання, поглиблене вивчення предметів, запроваджено профільне навчання. У 2011-2012 н.р. виконувала обов’язки завідувача Ярмоленко Любов Миколаївна. З 1 квітня 2012 року його очолює Мартенко Олена Олексіївна.
Рішенням Броварської міської ради від 09.10.2003 року № 320-16-24 відділ освіти було реорганізовано в управління освіти. Методичному кабінету надано статус науково-методичного центру.
Діяльність науково-методичного центру здійснюється за такими напрямками:
науково-методичне забезпечення системи дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;
трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі міста, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;
інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників; консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук. Основні завдання діяльності науково-методичного центру: створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційної форми навчання; координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, міських методичних об’єднань та методичних об’єднань при навчальних закладах, творчих та проблемних груп, майстер-класів, базових навчальних закладів, ООЗО; моніторинг якості загальної середньої освіти, стану викладання предметів, рівня навчальних досягнень учнів; апробація навчальних планів, програм, підручників, посібників, їх відповідність Державному стандарту початкової загальної освіти, Державному стандарту базової та повної загальної середньої освіти; моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів; моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних, та де здійснюється дослідно-експериментальна робота, надання їм методичної допомоги; надання практичної допомоги молодим спеціалістам, іншим педагогічним працівникам у період їх підготовки до атестації, участь у роботі атестаційної комісії ІІ рівня, узагальнення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників у період атестації, надання на звернення управління освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються; організація і науково - методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів навчальних закладів ; впровадження в практику роботи педагогічних працівників міста сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів навчання і виховання учнів; проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; підготовка переможців до участі у наступних етапах змагань; організація та проведення олімпіад з базових дисциплін, співпраця з міським осередком Малої академії наук; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань, конкурсів і турнірів; організація використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів; вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу; формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури; організація і проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників; висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті; взаємодія з центром практичної психології і соціальної роботи КОІПОПК; обласною та міською психолого-медико-педагогічною консультацією, Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими організаціями та установами тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 176

Коментарi